آموزش

آموزش طراحی وبسایت

آموزش طراحی وبسایت با ورد پرس پروژه محور دو جلسه حضوری سیصدهزار تومان

آموزش طراحی وبسایت با جوملا  پروژه محوریک جلسه حضوری صدو پنجاه هزار تومان

 

موضوعات آموزش وردپرس :

آموزش نصب ومپ

آموزش نصب ورد پرس در لوکال و هاست

آموزش نصب  و تنظیمات افزونه

آموزش نصب و تنظیمات تم

تعریف یک پروژه و آموزش از صفر تا صد پروژه

 

موضوعات آموزش جوملا:

آموزش نصب جوملا در لوکال و هاست

آموزش نصب وتنظیمات ماژول در جوملا
آموزش طراحی صفحات جوملا با ماژول صفحه ساز

آموزش نصب و تنظیمات تم

تعریف یک پروژه و آموزش از صفر تا صد پروژه